Open Stockholm

För att främja innovation och öppenhet har Stockholms stad skapat en handlingsplan för att öppna upp Stockholms stads datakällor – Open Stockholm.

Offentlig information ska inte bara kunna användas av myndigheterna själva, utan även av företag och privatpersoner. Detta regleras av PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU, vilka också har införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlats in och lagrats av myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras för återanvändning av företag och privatpersoner. Data som Stockholms stad har gjort tillgänglig kan du hitta i dataportalen. Se länk till höger.

Läs mer om vilken data som Stockholms stad och regionen har öppnat upp inför tävlingen: