Regler & behörighet

Behörighet

Tävlingen är öppen för alla som är 18 år eller äldre.

Följande får inte delta i tävlingen:

 • Anställda inom Stockholms stad
 • Anställda inom organisationer som är finansiärer eller partners till tävlingen
 • Medlemmarna i juryn, så väl som experter och andra personer som konsulteras av juryn
 • Personer med koppling till medlemmarna i juryn

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Tävlingsdeltagaren äger immateriella rättigheter till sin lösning, men ger sitt medgivande till att tävlingsbidraget publiceras i form av en kort beskrivning på tävlingshemsidan under tävlingsperioden. Det vinnande bidraget kommer också att bli publicerat av tävlingsarrangören på tävlingshemsidan, på open.stockholm.se och i andra medier. Deltagaren äger rättigheterna till alla källkoder som hör till lösningen.

Genom att gå med i tävlingen går du även med på att Stockholms stad tillåts presentera det vinnande bidraget i sina kanaler.

Priser

Vinnarna får dela på 100 000 kr.

Inga alternativa priser kommer att erbjudas.

Om du utses till vinnare och inte kan ta emot priset, kan du inte ge priset vidare eller utse någon annan till vinnare. Skulle du av någon anledning vara förhindrad att fysiskt delta vid prisceremonin, kan en representant motta priset i ditt ställe.

Om du inte kan eller vill ta emot din vinst, kan vi tilldela den till andrapristagaren. Om du tar emot ett pris kommer du att vara ansvarig för att alla tillämpliga skatter relaterade till det priset betalas.

Användning av information

Stockholms stad kommer att använda den personliga information som du har lämnat i enlighet med Regler och villkor.

Stockholms stad har rätt att publicera och visa tävlingsbidrag på alla sätt som anses lämpliga. Du garanterar att du är lagligt berättigad att bevilja oss dessa rättigheter. Du samtycker också till att kompensera oss utifall vi drabbas av förlust på grund av att du lämnat in felaktiga uppgifter.

Generella villkor

Genom att godkänna dessa regler och villkor samtycker du till att följa Regler och villkor i samband med att du använder tävlingshemsidan.

Stockholms stad och tävlingsarrangörerna är inte ansvariga för någon personskada, förlust eller besvikelse i samband med att du deltar eller inte kan delta i tävlingen.

I händelse av oförutsedda händelser kan vi ändra eller avsluta tävlingen utan någon förvarning.

Stockholms stad och tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten till att ändra dessa villkor.

Regler för tävlingsbidrag

Tävlingsbidragen ska vara idéer i form av appar, webbtjänster eller produkter baserade på stadens öppna data.

För att kunna ladda upp ditt tävlingsbidrag måste du ha ett användarkonto på www.openstockholmaward.se. Genom att skapa ett konto godkänner du tävlingens villkor och regler.

Du är inte tillåten att använda Stockholms stads logotyp utan medgivande från Stockholms stad.

De appar, webbtjänster eller produkter som skickas in till Stockholms stad måste knytas till minst en av stadens öppna datakällor. Appar och webbtjänster måste även kunna användas mobilt.

Termen "mobilt" innebär applikationer i form av appar och webbtjänster som är anpassade för webbläsare i mobila och handhållna enheter.

 • Tävlingsbidraget ska innehålla ett dokument där du beskriver hur du har tänkt att lösningen ska fungera. Endast dokument i pdf-format accepteras.
 • Lösningens funktionalitet ska framgå tydligt.
 • Du ska också beskriva hur du har använt stadens öppna data.
 • Lösningen ska inte vara ett spel med underhållning som enda syfte.
 • Lösningen får inte ha ett politiskt syfte.
 • Det finns ingen begränsning för hur många tävlingsbidrag en person får lämna in.
 • Deltagare kan tävla individuellt eller i lag.
 • Bidragen ska vara skrivna på svenska och/eller engelska.

De som deltar i tävlingen har immateriell äganderätt till sina respektive tävlingsbidrag, men vid eventuell vinst godkänner deltagaren att tävlingsarrangören publicerar tävlingsbidrag på tävlingshemsidan open.stockholm.se och i andra medier under tävlingsperioden. Deltagaren äger även rättigheterna till tävlingsbidrag eventuella källkoder, vilket gör att Stockholms stad inte kan göra anspråk på lösningen efter att tävlingen är avslutad.

Ytterligare regler

Tävlingsbidrag som inte lämnas in i enlighet med tävlingens regler och villkor eller tävlingsbidrag som är ofullständiga eller oläsliga kommer inte att beaktas i utvärderingen. Stockholms stad förbehåller sig rätten till att diskvalificera bidrag som inte följer dessa regler och villkor eller som på något sätt kan uppfattas som stötande, hotfulla, kränkande, olämpliga, oanständiga, diskriminerande eller som på annat sätt inte följer tävlingens anda.

Att använda falsk information är grund för diskvalificering. Stockholms stad är inte ansvarig för skada eller förlust som drabbat den tävlande under tävlingens gång. Vid dispyt angående registrering av bidrag kommer den som är registrerad som kontoägare att räknas som den tävlande.