Tävlingen

Årets tävling utgår ifrån Stockholms stads vision 2040 – ett Stockholm för alla. Visionen är uppdelad i fyra avsnitt och i varje avsnitt finns en beskrivning av de kvaliteter som ska utmärka Stockholm år 2040:

 • Ett Stockholm som håller samman

  Stockholm är en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Stockholm är en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar. Den offentliga välfärden är en grund för livskvalitet och trygghet för stockholmarna under livets alla skeden. Stockholm erbjuder:

  • a. En bra skola för alla
  • b. God välfärd som ger jämlika livschanser
  • c. Rikt utbud av idrott, kultur och fritid
  • d. Levande stad där alla kan bo
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm

  Ingenstans är demokratin mer vital än i Stockholm. Stockholmarna är delaktiga i stadens utveckling och känner samhörighet med sin stad. Deras engagemang tas tillvara och ger riktning åt framtiden. Stockholm är ett föredöme i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Lika rättigheter och stora möjligheter kommer alla till del i en stad tillgänglig för alla.

  • a. En livaktig demokrati i hela staden
  • b. Fritt från diskriminering
  • c. En trygg och säker stad
  • d. En tillgänglig stad för alla
  • e. En förebild som arbetsgivare
 • Ett klimatsmart Stockholm

  Naturens stillhet nära storstadens intensitet utmärker Stockholm. Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser.

  • a. Hållbart byggande och boende
  • b. Enkelt att leva miljövänligt
  • c. Klimatsmarta transporter
  • d. En ren och vacker stadsmiljö
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

  Stockholm är nytänkandets centrum i världen. Det gynnsamma innovationsklimatet får företag och människor att blomstra. Näringslivets mångfald och det livslånga lärandet ger alla stockholmare frihet att följa och förverkliga sina drömmar. Stockholm är en central nod i ett globalt nätverk av framgångsrika städer. En stad i världen, men också en världens stad som attraherar internationella entreprenörer, studenter och besökare.

  • a. Unika möjligheter till arbete
  • b. Enkelt att utbilda sig genom hela livet
  • c. Världens smartaste stad
  • d. En världsledande kunskapsregion
  • e. Ett självklart val för en mångfald av företag

Välj din deltävling

Hjälp Stockholm att nå sin vision 2040 genom att utveckla en digital idé som adresserar ett av ämnena ovan.

 • Tävling #1:

  Ett ekonomiskt hållbart Stockholm & Ett klimatsmart Stockholm (öppen 18 maj – 17 augusti)

  • Kan du utveckla en produkt/tjänst som stödjer det ekonomiska eller miljömässiga utvecklingen av Stockholm?
 • Tävling #2:

  Ett Stockholm som håller samman & Ett demokratiskt hållbart Stockholm (öppen 25 augusti – 24 november)

  • Kan du utveckla en digital produkt/tjänst som ökar den demokratiska hållbarheten och skapar ett än mer sammanhållet Stockholm.

Du kan lämna in tävlingsbidragen i form av en app, webbtjänst eller produktbeskrivning. Bidraget måste innehålla en kort beskrivning av din idé, en skiss samt en mer detaljerad beskrivning.

Viktiga datum

 • 22 juni 2016: Hackathon 1 – IoT for Real med Mobile Institute
 • 17 augusti 2016: Deadline för deltävling #1
 • 25 augusti 2016: Deltävling #2 öppnar
 • 17 september 2016: Hackathon 2 – Openlab
 • 24 november 2016: Deadline för deltävling #2
 • 1 februari 2017: Finalevent i Stockholms Waterfront Building för att utse vinnarna

Behörighet

Tävlingen är öppen för både svenska och internationella deltagare. Du måste vara 18 år eller äldre för att medverka.

Priser

De två bästa tävlingsbidragen kommer få en delad summa om 100 000 kronor.

Utvärderingsprocess

En jury utsedd av Stockholms stad kommer att utvärdera tävlingsbidragen genom utvärderingskriterierna nedan.

Topp sex finalister

Juryn kommer att utse de sex bästa bidragen per deltävling och ge feedback via mejl. De tävlande kommer sedan att få möjlighet att förbättra sina bidrag baserat på juryns feedback och därefter åter lämna in detaljerna kring sitt bidrag på hemsidan.

Prisceremonin

Efter att deltävling #2 stänger kommer finalisterna från varje deltävling att bli inbjudna till Stadshuset för att presentera och pitcha sina idéer på plats för juryn. Under eventet kommer juryn att utse och ge pris åt vinnarna och deras idéer.

Utvärderingskriterier

Tävlingsbidragen kommer att utvärderas enligt följande sex kriterier:

 • Användning av öppen data - Hur har du använt stadens öppna data för att utveckla din idé?

 • Kreativitet & uppfinningsrikedom - Bidrar din idé till någonting nytt och unikt?

 • Inflytande & användbarhet - Kan idén faktiskt användas av och gagna Stockholms invånare, företag eller besökare?

 • Användarvänlighet -Hur enkel är idén att använda?

 • Relevans - I vilken utsträckning bidrar den digitala lösningen till ett av tävlingens fyra målområden?

 • Genomförbarhet - Hur realistiskt är det att idén faktiskt kan realiseras och användas av Stockholms invånare, företag eller besökare?