Hackathon med Mobile Institute

Datum: 22 juni 2016

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Smart City Sprint Hack arrangeras av Mobile Institute Stockholm AB, Sveriges ledande leverantör av nyheter, analyser och events inom mobil innovation och företagsmobilisering. Mobile Institute erbjuder uppdragsanalyser och rapporter om de mest relevanta trenderna på den mobila innovationsmarknaden. Sprint Hack är en del av IoT For Real, 21–22 juni, det största självständiga IoT evenemanget i Skandinavien.

Ta reda på mer.

Hackathon med Openlab

Datum: 17 september 2016

Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm

Openlab är ett kreativt center med syftet att möjliggöra samhällsinnovationer och förbättra livskvaliteten för människor i Stockholmsregionen. Vi grundades av Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, KTH, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola och Karolinska Institutet.

Vi tar oss an samhällsutmaningar från alla de sju parterna och arbetar innovativt för att möta dem igenom olika delar av vår verksamhet. Ett sätt vi gör detta på är att skapa hackathons.

I Openlabs hackathons sätter vi ihop tvärdisciplinära team som arbetar inspirerat av en användarcentrerad metod kallad Design Thinking för att möta samhällsutmaningar. Vi tror starkt på att nyckeln till relevanta lösningar, är att arbeta utifrån en förståelse om sina användares riktiga behov.

Deltagare på detta hackathonet kopplat till Open Stockholm Award kommer att vara med på en intensiv skapandeprocess med syftet att göra Stockholm till en demokratisk och sammanhållen stad. Med inspiration kring att använda öppen data kommer teamen undersöka behov, ta fram digitala lösningar, prototypa dem och testa på användare. Hackathonet blir verktyget för att tillsammans förbättra staden!

Ta reda på mer.